Postupak registracije takmičara

Svaki novi član kluba koji želi da učestvuje u takmičarskim disciplinama potrebno je da se predhodno registruje u Registar sportista Planinarskog saveza Srbije.

Dokumentacija koja je potrebna za registraciju, odnosno za izdavanje Takmičarske knjižice:

  1. obrazac 023
  2. obrazac 027
  3. fotografija u elektronskom obliku
  4. očitana lična karta
  5. cena izrade Takmičarske knjižice je 200,00 dinara
  6. slika overene takmičarske knižice ili slika lekarskog pregleda

Dokumenta poslati na email kluba pak.mosor@gmail.com.

NAPOMENA:

Svaki registrovani takmičar iz predhodne sezone ne mora ponovo da obnavlja registraciju, a produženje registracije obavlja klub!

Svaki registrovani takimčar dužan je da na šest meseci odradi lekarski pregled i pošalje sliku lekarskog pregleda ili overene takmičarske knjižice na email kluba pak.mosor@gmail.com!