Prijava za dopunsko osiguranje za 2024. godinu

Drugi stepen članarine pokriva osiguranje u zemlji i inostranstvu, bez limita nadmorske visine. Osiguranjem se pokrivaju sve discipline koje su u važećem Statutu ovog saveza. Akcije u ovom stepenu članarine ne moraju da budu u kalendaru aktivnosti Planinarskog saveza Srbije, kao ni u Osnovnim planinarskim organizacijama.

Prijava važi tek po uplati lično na sastanku kluba ili na naš račun 105-6846-55 AIK banka (svrha uplate-plaćanje godišnje članarine) u iznosu od 3500,00 dinara.

Planinari kojima je Članska kartica popunjena mogu novu markicu da prelepe preko najstarije markice, ili da zahtevaju izdavanje nove Članske kartice pod istim brojem u iznosu od 200,00 dinara.

Prijava za dopunsko osiguranje