Najava akcija

Vidlič Smilovski kamen 1348m

PSK Mosor organizuje uspon na istočne vrhove Vidlič planine i pešačenje prelepim grebenom iznad atraktivnih litica sa puno vidikovaca, na strani koja gleda ka kotlini koja deli Vidlič od Stare. Staza ide iz sela Smilovci, penje se Smilovski kamen a moguće i Golemo vrh najviši vrh na Vidliču 1413m ili umesto toga još jedan u nizu vidikovaca blizu vrtača a iznad Slavinjskog kamika.Staza duga do 20km sa visinskom do 1000m. Srednje kondicione i lake tehničke težine.

prijave: Marko Milošević 0691593301 (lic.vodič PSS br.licence 721)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *