Izvestaji sa planinarskih akcija

Kučajske planine

Svi otprilike znamo gde su Kučajske planine, ali retko ko, šta ih tačno određuje geografski. To je visoravan sa prosečnom visinom od 1000m, omeđena rekom Resavom, Crnim Timokom i Zlotskom rekom. Severno je Beljanica, južno Grza,a istočno Zlotska reka. Na Kučaju ima malo naselja, što ih čini divljim i nepristupačnim.Neke od naših najpoznatijih pećina se nalaze na ovim terenima (Bogovinska, Zlotska, Resavska i Ravanička).

Na Kučajskim planinama živi najveća populacija vukova u Evropi. Po tome su i dobile naziv (kuči). Planina se zvala i Hajdučka i Golubinjska. Guste, mračne i tajastvene šume, pune vrtača i pećina, kroz koje smo prošli, sasvim slikovito potvrđuju mističnost.

Nas osmoro je na stazu krenulo sa visoravni Velika Brezovica. Visoravan u sred ničega, na kojoj se sreću slobodna stada sa obližnje farme. Skoro najveći deo staze (22km) je vodio šumskim putem kroz tunele od drveća i omana. Veliki deo staze je vodio pored Nekudovske reke, što je dodatno doprinosilo rashađenju, jer je tog dana bilo 36 C u hladu.

Vodopad je lep. Vidi se profil mamuta u profilu.

Staza se preporučuje za leto. Hladovina je najvećim delom puta, ima dosta lekovitog bilja, koje može da se ubere, staza vodi pored reke, a uspon je postepen. Do vodopada može da se dođe sa tri strane, ali ovaj sa Brezovice je najlepši.

Šteta je što se u ove krajeve ne dolazi više. Za svakog bi se našlo po nešto. Preporučujem.

Vodič na stazi je bila Nataša Stanković Nedeljković (MB 590).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *