Obuke i kursevi

KURS PLANINARSKE ORIJENTACIJE

PSK „Mosor“ Niš za sve članove PSS-a koji imaju plaćenu planinarsku markicu za 2023.godinu organizuje obuku u Planinarskoj orijentaciji. Obuka će se realizovati u više termina i to:
– 30. juna od 16 do 20 časova u Planinarskom domu u Tvrđavi
– 01. jula od 8 do 16 časova na području Kameničkog Visa
– 05. jul od 16 do 20 časova u planinarskom domu u Tvrđavi.
– 08. jula od 8 do 16 časova na području Cerjanske pećine.
Obuka će se sastojati u upoznavanju planinara i budućih planinarskih vodiča sa kartom. I to sa: osnovnim elementima i sadržajem karte, praktičnim radom sa kartom, određivanje stajne tačke na karti, orijentacija na zemljištu sa topografskom kartom i orijentacija bez karte, kretanje po zadatim tačkama, korišćenje savremenih uređaja i aplikacija za orijentaciju ( Orux Maps, Wikiloc i dr.).
Teorijska predavanja će se organizovani putem prezentacija u programu „Power Point”.
Na kraju obuke biće izvršeno testiranje polaznika. Svima onima koji uspešno završe obuku izdaće se uverenje od strane PSS-a.
Preduslov za prijem na obuku za vodiče III kategorije je i završena obuka iz Planinarske orijentacije.
Organizator: Slaviša Ivanović tel. 0631023016
Predavači Slaviša Ivanović i Stevan Milanović
Obavezno lično javljanje organizatoru obuke!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *