Obuke i kursevi

Kurs planinarske orijentacije

U periodu od 15.-25.06.2022. godine realizovaće se kurs iz planinarske orijentacije u organizaciji našeg kluba. Kursu mogu prisustvovati članovi PSSa sa plaćenom markicom za tekuću godinu.
Program:
Dana 15, 22,24. i 25.06.2022. godine realizovaće se sledeće teme:

 1. Upoznavanje polaznika sa Pravilnikom o organizaciji planinarskih orijentacionih takmičenja;
 2. Pojam orijentacije;
 3. Metode približne orijentacije;
 4. Orijentacija pomoću karte;
 5. Merenje rastojanja na karti;
 6. Merenje horizontalnih uglova na karti;
 7. Orijentacija na zemljištu pomoću topografske karte;
 8. Elementi sadržaja karte;
 9. Topografski znaci;
 10. Predstavljanje reljefa na TK;
 11. Praktičan rad sa TK;
 12. Određivanje vertikalnih uglova na TK;
 13. Određivanje položaja stajne tačke na terenu ( metode);
 14. Rešavanje konkretnih zadataka na TK;
 15. Opasnosti u planini.
  Svaka od napred navedenih tema će se obrađivati kroz nastavna pitanja.
  Svaki polaznik će dobiti svoju TK, u razmeri 1:25000, za područje gde ćemo imati uvežbavanje.
  Posle završenog teorijskog dela, organizovaće se i praktičan rad na terenu. To će biti organizovano u manjim grupama sa trenerima koji će tom prilikom otkloniti sve nejasnoće. Nakon praktičnog rada uradiće se analiza i priprema za takmičenje.
  Komisija za obuku i usavršavanje u planinarstvu izdati će uverenja svima onima koji su uspešno završili Kurs planinarske orijentacije.
  Svaki polaznik sa sobom mora da ima: grafitnu olovku, gumicu, trougao, lenjir, svesku ili rokovnik, šestar, uglomer i po mogućstvu busolu.
  Organizator obuke je Slaviša Ivanović član Komisije za planinarsku orijentaciju PSS-a, sportski vodič i Operativni trener planinarstva.
  Predavači: Slaviša Ivanović i Stevan Milanović.
  Prijave na telefon 0631023016 Slaviša Ivanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *