Najava akcija

Mali niški vrhovi (Popovac, Ječava, Radov kamen)

olazak je sa parkinga DIS-a a u 8h, preko Sićeva dolazimo do prevoja izneđu Sićeva i Pasjače. Sa iste tačke krećemo najpre ka vrhu Popovac 627m odakle se kao na dlanu vide Kusača i Suva planina, Višegrad itd. Potom se vraćamo na to isto mesto,uzgrad odličan vidikovac na Pleš, selo Sićevo itd pa idemo do vrha Ječava uz odličan pogled na Sićevačku.
Popdone je rezervisano za uspon na Radov kamen iz Čukljenika.

Akcija spada u lake. Očekuje se temperatura oko 0 na tim nmv.

Prijave: Marko Milošević 0691593301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *