Najava akcija

Šar planina (Kobilica 2528 mnv)

Šar-planina se prostire u dužini od 80 kilometara od svog najsevernijeg vrha Ljuboten sve do klisure reke Radike i Korabskog masiva na koji se nastavlja ka jugu. Ovaj venac impozantnih razmera postiže i zavidnu visinu od čak 2750 mnv, sa preko pedeset vrhova koji prelaze kotu 2400. Severni krak od Ljubotena do Kobilice predstavlja usamljeni nazupčeni greben koji se skoro direktno spušta ka Siriničkoj župi na kosmetskoj, odnosno prostranoj Pološkoj kotlini na makedonskoj strani. Nasuprot njemu, centralni deo masiva južno od Kobilice, a koji u celosti pripada Makedoniji, je razvučeniji i razuđeniji, a krase ga i brojni izvori, rečice, doline i cirkovi od kojih su neki popunjeni ledničkim jezerima. Ovde su smešteni i neki od najviših vrhova masiva uključujući i najviši, Titov vrh sa nadmorskom visinom 2747 metra. Isti okružuju tek nešto niži Mali Turčin i Bakardan (2701 mnv) sa jedne, odnosno atraktivni Plat (2398 mnv) i Sredni Kamen (2465 mnv) sa druge strane.
U nedelju 26.06.2022. naš klub organizuje uspon na Kobilicu 2528 mnv. Staza polazi iz sela Vejce.
Plan akcije:
Polazak: nedelja, 26.06.2022. ispred Doma rukometa u 01:00 h
Planiran dolazak u selo u ranim jutarnjim satima. Polazak na stazu nakon pripreme i kraće pauze.
Staza je strma, ukupne dužine 5,5 kilometara u jednom pravcu, a savladava se visinska razlika od 1368 metara. Oko podenva smo na vrhu Kobilica, a zatim sledi spust nazad do sela Vejce.
Staza nije tehnički zahtevna. Na stazi ima vode. Hrana iz ranca.
Vodič Slavisa Ivanovic MB 593, prijave na tel: 0631023016, ili na sastanku kluba, najkasnije do 22.06.2022.
NAPOMENA: Predviđeni plan i satnica su okvirni i mogu se korigovati u zavisnosti od vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti.
Svi učesnici učestvuju na sopstvenu odgovornost uz poštovanje Pravilnika o bezbednom izvođenju akcija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *