Najava akcija

Stara planina Topli do Dugo bilo i vodopad Koljčin skok

U subotu 10.02. naš klub organizuje iz sela Topli do uspon grebenom Udica do vrha Veđa potom do bezimenog vrha na 1868m pa spust poznatim grebenom Dugo bilo sve do Kovanog dola. Usput u zavisnosti od terena, količine snega i u zavisnosti da li su vlažne stene videćemo i vodopad Koljčin skok. Ukoliko uslovi budu nepovoljni onda ćemo sa južne strane Štavljačkog dola iznad Javorske reke prići vodopadu.
Sa dela između dva grebena pruža se neverovatan pogled na granični greben Stare planine, pod snegom.

Staza je kondiciono srednja (16km 1100m visinske) a ukoliko se ide do vodopada oko 18km i 1280m visinske. Tehnički nije zahtevna osim dela prema vodopadu. Moguće je podeliti se u dve grupe samo u tom delu.

Trenutno na tom delu Stare planine ima snega preko 1400m nmv, ove nedelje se očekuje topli talas tako da sneg možemo očekivati samo na većim visinama.
Na kraju planiramo druženje planinara kod Kovanog dola uz pogled na toplodolske reke.

Prijave: Marko Milošević 0691593301
ograničen broj prijava
kotizacija: 1700 din

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *